USAG Benelux Spotlight: Jacqueline Sangen

By Sandra Wilson, USAG Benelux Public AffairsNovember 29, 2023

A woman sits next to a dog with a open field behind them.
Jacqueline Sangen, USAG Benelux-Brunssum Budget Analyst, volunteers her time outside of work to walk Victor, a Malinois mix breed dog, around the farm fields in Heinsberg, Germany, Nov. 18, 2022. (Courtesy photo) (Photo Credit: U.S. Army) VIEW ORIGINAL

[Editor’s Note: In this series, we are shining a light on our workforce in and around the Benelux. This Spotlight is on Jacqueline Sangen, USAG Benelux-Brunssum Budget Analyst, who works for the Resource Management Office and spends her free time volunteering at a nearby animal shelter.]

BRUNSSUM, Netherlands – Shortly after Jacqueline Sangen found herself unemployed in December 2006, she discovered her passion for volunteering. She chose an animal shelter in Heinsberg, Germany, and started her time there walking the dogs twice a week.

Previous to her volunteer work, Sangen worked in two different positions from 1984 at the U.S. Army installation in Schinnen, the Netherlands, before moving over to Eygelshoven Army Depot nearby in 2000. In 2006, her position in Eygelshoven was eliminated due to the closure of the site.

Without a job, she was ready to engage her social calendar and dabble in volunteering. It wasn’t long before she found the perfect crowd of people—at the animal shelter—where they enthusiastically embraced her volunteerism spirit.

“[The shelter has] a very nice group of people,” said Sangen. “I just enjoy being there with them.”

Even though her unemployed status lasted a mere nine months before picking up full-time work again, Sangen decided to continue walking the dogs. Now she goes for about two hours every Saturday morning and Wednesday afternoon when her schedule allows.

“I didn’t grow up with dogs,” said Sangen, but when her boyfriend began the night shift at his job, she wanted a dog for more security at home. Her favorite breed became the Rottweiler and since, she has always owned one. The dogs at the shelter also quickly grew familiar with her frequent visits.

Eventually in 2011, Sangen adopted one of the dogs, a 10-year-old mixed breed. This dog was old but friendly, and she had walked him for nearly two years. He ended up living nearly eight more.

A woman stands next to a table full of items at a rummage sale.
Jacqueline Sangen, USAG Benelux-Brunssum Budget Analyst, volunteers her time at a rummage sale put on by a local animal shelter Nov. 26, 2023 in Heinsberg, Germany. The shelter uses its proceeds to care for up to 40 dogs, 100 cats, and many rabbits in their facility. (Courtesy photo) (Photo Credit: U.S. Army) VIEW ORIGINAL

“Most of the dogs like me,” said Sangen, which has been very apparent to her upon meeting them again after adoption into a new family—sometimes at the biannual rummage sale. The animal shelter sponsors two markets each year in June and the weekend before Advent begins. Sangen helps out and enjoys seeing some of the adopted dogs again.

“It’s like a reunion,” said Sangen as she recalled a story of a German Shepherd with his new family who pushed his way through the rummage sale to greet her.

The shelter often receives dogs with challenging temperaments and animals with health problems when their owners cannot afford the medical care. Sometimes the shelter places a call for donations on social media when the veterinarian bill is high.

Shoppers look at items on tables during a rummage sale.
Shoppers peruse the tables for treasures at a rummage sale put on by a local animal shelter Nov. 26, 2023 in Heinsberg, Germany. The shelter uses its proceeds to care for up to 40 dogs, 100 cats, and many rabbits in their facility. (Photo by Jacqueline Sangen) (Photo Credit: U.S. Army) VIEW ORIGINAL

Because her co-workers at USAG Benelux-Brunssum know of her volunteering, they have also helped by giving various donations. One brought in an oversized stuffed dog won at a carnival. The shelter then raffled the dog at their rummage sale for an added aspect of fun. Some colleagues have donated unwanted household items for resale. Still others have given bags of unneeded animal food or accessories to the shelter animals.

“[My colleagues] love animals, and they’re always asking about the shelter. It makes me extremely happy,” said Sangen. “I am very grateful to have co-workers like them.”

USAG Benelux Spotlight: Jacqueline Sangen

[Notitie van de redactie: In deze serie schijnen we een licht op onze werknemers in en rond de Benelux. Deze Spotlight gaat over Jacqueline Sangen, USAG Benelux-Brunssum Budget Analist, die werkt voor het Resource Management Office en haar vrije tijd besteedt aan vrijwilligerswerk in een nabijgelegen dierenasiel.]

BRUNSSUM, Nederland - Kort nadat Jacqueline Sangen in december 2006 werkloos werd, ontdekte ze haar passie voor vrijwilligerswerk. Ze koos voor een dierenasiel in Heinsberg, Duitsland, en begon daar twee keer per week de honden uit te laten.

Voorafgaand aan haar vrijwilligerswerk werkte Sangen vanaf 1984 in twee verschillende functies op de Amerikaanse legerinstallatie in Schinnen, Nederland, voordat ze in 2000 overstapte naar het nabijgelegen Eygelshoven Army Depot. In 2006 werd haar functie in Eygelshoven opgeheven vanwege de sluiting van de locatie.

Zonder baan was ze klaar om haar sociale agenda te gebruiken en vrijwilligerswerk te gaan doen. Het duurde niet lang voordat ze de perfecte groep mensen vond - in het dierenasiel - waar ze haar geest voor vrijwilligerswerk enthousiast omarmden.

"[Het asiel heeft] een hele leuke groep mensen," zei Sangen. "Ik vind het gewoon leuk om daar met hen te zijn."

Hoewel het negen maanden duurde voordat ze weer fulltime aan het werk ging, besloot Sangen door te gaan met het uitlaten van de honden. Nu gaat ze ongeveer twee uur lang elke zaterdagochtend en woensdagmiddag als haar schema het toelaat.

"Ik ben niet opgegroeid met honden," zei Sangen, maar toen haar vriend begon met nachtdienst op zijn werk, wilde ze een hond voor meer veiligheid thuis. Haar favoriete ras werd de Rottweiler en sindsdien heeft ze er altijd een gehad. De honden in het asiel raakten ook snel vertrouwd met haar frequente bezoekjes.

Uiteindelijk adopteerde Sangen in 2011 een van de honden, een 10 jaar oud gemengd ras. Deze hond was oud maar vriendelijk en ze had bijna twee jaar met hem gewandeld. Uiteindelijk leefde hij nog bijna acht jaar.

"De meeste honden vinden me aardig," zei Sangen, wat haar heel duidelijk werd toen ze sommigen weer ontmoette na hun adoptie in een nieuw gezin – vaak was dit op de tweejaarlijkse rommelmarkt. Het dierenasiel sponsort twee markten per jaar, in juni en het weekend voordat de advent begint. Sangen helpt mee en vindt het leuk om geadopteerde honden weer te zien.

"Het is net een reünie," zei Sangen terwijl ze een verhaal vertelde van een Duitse herder met zijn nieuwe familie die zich een weg door de rommelmarkt baande om haar te begroeten.

Het asiel ontvangt vaak honden met een moeilijk karakter en dieren met gezondheidsproblemen wanneer hun baasjes de medische zorg niet kunnen betalen. Het komt wel eens voor dat het asiel een oproep voor donaties op sociale media plaatst als de dierenartsrekening hoog is.

Haar collega's bij USAG Benelux-Brunssum weten dat ze vrijwilligerswerk doet, en hebben dan ook geholpen door verschillende donaties te geven. Een van hen bracht een te grote knuffelhond mee die op een kermis was gewonnen. Het asiel verlootte de hond vervolgens op hun rommelmarkt voor een extra leuk aspect. Sommige collega's hebben huishoudelijke spullen gedoneerd om door te verkopen. Anderen hebben zakken met overbodig dierenvoer of dieren accessoires gegeven.

"Mijn collega's houden van dieren en ze vragen altijd naar het asiel. Dat maakt me ontzettend blij," zegt Sangen. "Ik ben heel dankbaar dat ik collega’s heb zoals zij."